Naisia itämään tietäjien joukossa

Matteuksen evankeliumin kuvaus idästä tulevista tietäjistä (kr. maagoi) on Loppiaisen suuri kertomus. Tietäjät ovat kiehtoneet monen lukijan mieltä ja niille on löytynyt ja aikaa sitten lukumäärä ja nimet. Kolme miestä olivat Larvandad, Hormisdad ja Gushnasaph. Siis mitä? Eivätkö oikeat nimet olekaan Caspar, Melchior ja Balthasar? Kun Matteus ei kerro nimiä, niin molemmat ehdotukset ovat yhtä hyviä. Ne ovat eri aikoina eri tahoilla syntyneitä ehdotuksia.

Entä montako naista on joukossa? Kysymys saattaa kuulostaa tyhmältä, kun jo kolmen miehen nimet tiedetään. Kysymyksen on sinänsä ihan aiheellisesti nostanut esiin tutkija ja pastori Viviano, joka ottaa todesta kieliopin sisältämän mahdollisuuden. Jos ryhmässä on sekä miehiä että naisia, niin heitä puhuteltiin maskuliinin monikkomuodolla.

Entä jos porukassa olikin neljä naista ja yksi mies? Entä jos heidän nimensä olivatkin Juhani, Marja, Riitta, Lea ja Anna? Nyt menivät maalaukset uusiksi.

Uskontodialogia

06.01.2011

loppiainen 6.1.2011

Uskontodialogia

Uskontojen kohtaaminen ja aito vuoropuhelu on haastavaa ja myös vähän
pelottavaa. Voinko vilpittömästi sanoa olevani kristitty ja valmis
kunnioittamaan toisinuskovaa? Voinko ajatella oppivani muilta jotakin elämästä,
itsestäni ja Jumalasta? Pelottavaa toisen uskonnon kohtaamisessa on erilaisuus,
eri käsitykset ja oudot tavat. Kohtaaminen ja vuoropuhelu edellyttää ainakin
vilpitöntä halua pysähtyä toisen luo ja kuunnella ymmärryksellä.

Loppiaisen kertomus Aasian suunnasta tulleista ennustajamiehistä (kreikaksi
maagoi) kertoo etsimisestä, erilaisuuden kunnioittamisesta ja suuresta
rohkeudesta. Nuo miehet on aikojen kuluessa ”kristillistetty” monin tavoin,
heidän lukumääränsä ja nimensäkin on määritelty. Loppiaisen evankeliumi (Matt.
2) kertoo kuitenkin vain sen, että he tulivat idästä ja että heitä oli useampi.
Tietäjämiehet eivät olleet juutalaisia tahi kristittyjä, mutta he tulivat
kunnioittamaan vastasyntynyttä Jeesus-lasta. Eriuskoiset ihmiset kohtasivat
toisensa.

Kelpaisivatko nämä Aasian suunnalta tulevat tietäjät myös meille esikuvaksi
niihin hetkiin, kun me kohtaamme toisen uskonnon edustajia? Uskontojen
lähtökohdat saattavat erota toisistaan, kun yhdet katsovat tähtiin ja toiset
selittävät profetioita. Kertomuksessa tämä erilaisuus ei kuitenkaan
muodostunut esteeksi, vaan kävi pikemminkin päinvastoin. Kertomus antaa osuvan
kuvan siitä, kuinka kenelläkään ei ollut tilanteessa riittävästi tietoa ja
osaamista, vaan perille pääseminen edellytti kyselyä ja vuoropuhelua.

Kysyminen, kuuntelu, toiselta oppiminen sekä oman ja toisen perinteen
kunnioitus ovat hyviä tienviittoja uskontodialogin matkalla eteenpäin.

Kari Latvus

evl.fi/sana sinulle