Kirkolliskokous pienin askelin matkalla uuteen

Vaaliblogi, osa 2

Kirkolliskokouksen vanha vaalitapa

Kirkolliskokous uudistuu keväällä 2012, kun sille valitaan helmikuussa uudet edustajat.  Moni edustaja luopuu mandaatistaan ja uudestaan vaaliin lähtevien on haettava uutta valtakirjaa äänestäjiltä. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Lisäksi kaikilla piispoilla on paikka kirkolliskokouksessa. Jaottelu perustuu ajatukseen, että seurakuntien ja seurakuntalaisten ääni tulee kuuluville maallikkokiintiön kautta ja toisaalta hengellisen viran edustajille on olemassa oma kiintiönsä. Papiston osalta valinta on suora vaali, kun taas maallikkopaikoista äänestetään välillisesti: viime syksynä valittiin seurakuntien luottamushenkilöt ja nyt nämä äänestävät kirkolliskokousedustajista.

Liekö johtunut vaalien monikerroksisuudesta ja epämääräisestä valitsijayhdistysten muotoutumisesta, mutta yleisesti kirkolliskokousta on pidetty kirkon kokonaisuuteen nähden varsin vanhoillisena. Herätysliikkeillä, erityisesti vanhoillislestadiolaisilla, on kirkolliskokouksessa laajuuteensa nähden erityisen suuri edustus.

Kotimaa24 :n mukaan Oulussa vanhoillislestadiolaisten jättäminen pois papiston listalta herätti pientä porinaa. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että vanhoillislestadiolaiset tai joku muu ryhmä jätettäisiin vaalin ulkopuolelle vaan että heidän tulisi muodostaa oma valitsijamiesyhdistys ja olla vaaleissa keräämässä linjansa mukainen määrä ääniä.

Konservatiivien hyvästä vaalitaktikoinnista kuluneella vaalikaudella oli paraatiesimerkkinä Kansanlähetyksen ja muutoinkin erityisen konservatiivisesti esiintyneiden edustajien vaalimenestys Tampereen hiippakunnassa.

Uutta vuoden 2012 vaaleissa

Aiemmin on useasti ollut tapana, että on muodostettu alueellisesti koottuja listoja, joille ovat mahtuneet eri tavoin ajattelevat ehdokkaat.  Monin paikoin listat ovat koottu alueellisesti, ei aatteellisesti. Vaaleihin liittyvä keskustelu ja useat uudet valitsijamiesryhmät ennakoi sitä, että kirkolliskokous uudistunee merkittävällä tavalla. Kevään 2012 vaaleissa on uutena ilmiönä se, että entistä enemmän ehdokkaat ovat muodostaneet selkeästi profiloituja ryhmiä ja edustavat ilmaisemaansa kirkollista ja hengellistä ajattelua.

Äänestäjän selkeämmät linjat merkitsevät sen tietämistä, meneekö hänen äänensä esimerkiksi avaraa kansankirkollisuutta edustavalle ryhmälle tai vanhoillislestadiolaisille tai kirkon virkakäsitystä vastustavalla Kansanlähetyksen edustajalle.  Näin ainakin niissä listoissa, missä uusi tuuli on ehtinyt puhaltaa.

Uuden ohjelmallisen ryhmän esimerkkinä on Espoon hiippakunnassa syntynyt Kevään kirkko–ryhmä. Ensimmäistä kertaa hiippakunnan lyhyessä historiassa saman otsakkeen ja avoimesti ilmaistun hengellisen ohjelman takana on sekä pappien että maallikkojen valitsijayhdistys.  Olen ollut mukana rakentamassa Kevään kirkon –ryhmää ja myös ehdolla vaaleissa papiston listalla.

Ryhmä on selkeästi ja avoimesti maltillisen uudistusmielinen. Kevään kirkkoa äänestävä tietää koko ryhmän seisovan yhteisen ohjelman takana ja tietää äänensä menevän tämän suuntaisen kristillisyyden edistämiseen.  Muutos on kohtalaisen suuri papiston osalta, mutta maallikkovaalin osalta se merkitsee isoa harppausta kohti demokraattisempaa ja avoimempaa vaalia.

Ryhmien linjoja selvittävät nettisivut antavat ehdokkaille mahdollisuuden tuoda esiin ajatuksiaan keskeisissä kohdissa. Edistysaskeleen ottaa myös KT:n vaaliohjelma, joka tulee esittelemään ehdokkaita. Kyse ei ole varsinaisesta vaalikoneesta, mutta ohjelman avulla ehdokkaitten kantoihin voi perehtyä.

Bloggaan vaaleihin liittyen säännöllisesti seuraavan parin kuukauden aikana. Seuraavissa blogeissa:

– miten kirkolliskokouksen valintatapaa tulisi uudistaa?

– mitkä ovat keskeiset asiat kirkolliskokouksen seuraavalla kaudella?

– mikä on Kevään kirkon ohjelma – ja omat kommenttini siihen

Kevään kirkko

Kirkolliskokousvaalit Espoon hiippakunnassa 2012

Tänään on avattu Kevään Kirkko Facebook-sivut. Kevään kirkko on vuoden 2012 kirkolliskokousvaaleihin (ja myös hiippakuntavaltuuston vaaleihin) valmistautuva valitsijayhdistys Espoon hiippakunnassa. Kevään Kirkko – ryhmä on ehdokaslista kirkolliskokouksen pappisedustajien ja maallikkoedustajien vaalissa.

Mistä on kysymys?

Kevät on lupaus uusista aluista, valon lisääntymisestä ja kylmän talven väistymisestä. Kirkossa kevät merkitsee evankeliumin etsimistä ja kuulemista sekä avoimuutta Hengen johdatukselle. Kirkon uudistus nousee perinteen kunnioittamisesta, halusta katsoa avoimin silmin ympärille ja ottaa todesta elämän kysymykset.

Suomessa ev.lut. kirkko elää suurten muutosten keskellä. Keskustelu naisen asemasta ja seksuaalisten vähemmistöryhmien kysymykset ovat jo ehkä ohittaneet kärkevimmät vaiheensa ja syrjimisen aika menettänyt otteensa. Nyt on aika suunnata katse suuriin
peruskysymyksiin: Miten sanoma armosta, synnistä ja rakkaudesta on totta Suomessa nyt? Miten kirkko löytää uuden, kokonaisvaltaisen ja kaikkia koskettavan vastuun heikommista ja uhatuimmista jäsenistään? Miten vastataan kirkon suuriin tuleviin hallinnollisiin kysymyksiin seurakuntien rakenteesta ja talouden muutoksista?

Suuntaamme vaaleissa kohti kirkkoa,

– joka on avoin muutoksille, ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle

– joka on avaran kansankirkollinen

– jossa on tilaa erilaisille kristityille syrjimättä ketään

– joka tuntee vastuunsa lähimmäisistä ja koko luomakunnasta

– jonka hallinto ja päätöksenteko on avointa ja demokraattista

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit järjestetään 13.2.2012. Vaaleissa seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat ja papit valitsevat
pappisedustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoihin. Espoon hiippakunnasta
kirkolliskokoukseen valitaan 6 maallikkoa ja 4 pappia.

Kevään kirkko
-valitsijayhdistykseen ovat tervetulleita maallikot ja papit kaikista Espoon hiippakunnan seurakunnista. Jos haluat olla mukana toimimassa avoimemman ja avaramman kirkon puolesta, ota rohkeasti yhteyttä:

Pappisedustajien vaali:
Kari Latvus, kari.latvus[at]helsinki.fi . Työryhmässä mukana Päivi Linnoinen, Sini Hulmi ja Panu Pihkala.

Maallikkojäsenten vaali:
Minna Kaartinen-Koutaniemi,  minna.kaartinen-koutaniemi[at]helsinki.fi.  Työryhmässä mukana muiden muassa Markku Jalava, Tuula Huuhtanen, Sanna-Maaria Tornivaara ja Signe Jauhiainen.

Tervetuloa mukaan Kevään kirkkoon!