Kirkon uusi homolinjaus – noin viikko jälkeen suuren Homoillan vuonna 2010

Suuren kirkkokeskustelun tuiskeessa kuvattiin eri uutislähetyksissä tänään (19.10.2010) sitä, miten kirkko on eroaallon takia lamassa, mutta todettiin myös, että kriisi voi olla hyödyllinenkin, jos se johtaa avoimeen ja rehelliseen keskusteluun. Kirkosta eronneiden määrä on jo reilusti yli 20 000. On mahdollista ja realistista, että kirkosta eroaa lähikuukausina vielä moninkertainen määrä. Samalla kun keskustelu jatkuu, niin piispoilta odotetaan nyt jämäkkää ja selkeää tiekarttaa, joka vie kirkkolaivan takaisin oikealle reitilleen.

Yhtenä osana uutta kurssia tarvitaan selkeä ja lyhyt muutaman kohdan ohjelma siitä, mihin kirkkoa johdetaan. Koska piispat eivät ole vielä julkaisseet ohjelmaansa, niin seuraavassa on tarjolla Dosentin ikkunan linjaus.

1. esiinnoussut kirkosta eroamisen aalto on vahva viesti ja myös sinällään arvokas ja tärkeä: se viestittää myös liian suuresta jähmeydestä kirkossa ja monien perustellusta loukkaantumisesta jo pitemmän ajan kuluessa

2. piispainkokouksen päätöksen mukaisesti kirkko hyväksyy homot ja homoparit ja muistuttaa, että homous ei ole synti vaan osa Jumalan luomaa maailmaa

3. kirkko lupaa lopettaa ajanpeluun ja vitkuttelun homokysymyksessä ja siirtyä nopeaan päätöksentekoon

4. kirkko rukoilee homoparien puolesta: nyt sen tekevät yksittäiset papit ja kristityt. Lähiaikana menettelylle haetaan virallinen asema, kun kirkolliskokous on asian käsitellyt. Kirkossa pyritään lisäksi pikaisesti järjestämään rekisteröidyn parisuhteen siunaamisen mahdollisuus.

5. kirkossa saa ajatella homokysymyksestä myös eri tavoin, mutta toista loukkaava puhe on vastoin kristittyjen keskinäistä ja toinen toistaan kunnioittavaa käytöstä.

Näiden linjausten takana on reilu ja kasvava enemmistö piispoista, papeista ja muista Suomen kristityistä. Uudella linjalla kirkko haluaa viestittää avoimuuden, armon ja oikeudenmukaisuuden voimakkaampaa etsimistä myös kirkon omassa päätöksenteossa ja viestinnässä. Kirkko haluaa nyt saarnata teoillaan.