Kevään kirkon vaaliohjelma


Kirkolliskokousvaalit  2012 Espoon hiippakunnassa
Kevään kirkko – papit ja maallikot

Suuntaamme vaaleissa kohti kirkkoa,

 • joka on avoin muutoksille, ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle
 • joka on avaran kansankirkollinen
 • jossa on tilaa erilaisille kristityille syrji­mät­tä ketään
 • joka tuntee vastuunsa lähimmäisistä ja koko luomakunnasta
 • jonka hallinto ja päätöksenteko on avointa ja demokraattista 

Ehdokkaat: www.kevaankirkko.net
Laajempi verkosto Suomessa: www.kirkkovoimuuttua.fi

Mitä tarkoittaa avoimuus muutoksille, ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle?

– Ydinsanomana armo ja toivo

– Luterilaiseen perinteeseen kuuluu erityinen halu etsiä ja kirkastaa evankeliumin ydintä.

– Otamme todesta Jumalan antaman armon.

– Toimimme oikeudenmukaisuuden ja yhteisön heikkojen jäsenten puolesta.

– Näemme ja kuulemme arkisen todellisuuden rehellisesti ja uteliaasti.

– Syrjimättömyys ja avoimuus tarkoittavat, että otamme tosissaan sen, että Jumala on rakkaus.

– Käytämme tuoreita hengellisiä ilmaisuja.

– Riittämättömyys ja ehtimättömyys on monelle tuttu tunne. Tarvitsemmeko riittämisen teologiaa?

– Rukousta ja hiljaisuutta

Puhumme avaran kansankirkollisuuden puolesta. Mitä tarkoitamme sillä?

– Kirkon muodostavat sen kaikki kastetut jäsenet.

– Hapuileva, arka ja epävarma usko on yhtä arvokas kuin vankka vakaumus

– Kirkko on avara yhteisö, johon kuuluvat myös ne, joiden kontaktipinta yhteisöön on pieni. Yhteisiin kokoontumisiin täytyy jokaisen tuntea olevansa tervetullut kuin kotiinsa.

– Kodin ja arjen kristillisyys on keskeinen osa suomalaista luterilaisuutta.

– Yhtenäiskulttuurin aika on ohi: avara kansankirkollisuus merkitsee sitä, että evankeliumin viestiä välitetään ja eletään todeksi erilaisilla tavoilla eri yhteyksissä. Puhumisen ja toimimisen tavan on muututtava ympäristönsä mukaan niin, että ihmiset kuulevat uskon viestin omalla kielellään ja kokevat sen merkitykselliseksi omassa elämässään.

– Kirkko on alusta saakka ollut kontekstuaalinen, se on elänyt ajan mukana. Me haluamme jatkaa keskustelua ja uusien tulkintojen löytämistä valmiiden vastauksien antamisen sijaan. Näin välitämme Jumalan armoa, rakkautta ja toivoa tässä ajassa ymmärrettävällä tavalla.

Suuntaamme kohti kirkkoa, jossa on tilaa erilaisille kristityille syrji¬mät¬tä ketään. Mitä se on?

– että rukoilemme yhdessä monenlaisissa messuissa, internetissä, erilaisissa kohtaamisissa. Käymme messussa ja elämme ihmisiksi.

– että ryhdymme sanoista tekoihin, pelkät juhlapuheet eivät enää riitä.

– tekoja ovat mm. ystävällinen kohtaaminen ja kutsuminen yhteyteen, jossa jokaista kuunnellaan ja sovitaan etenemisestä.

– kaikenlaiselle vihapuheelle ehdoton kielto ensin kirkon omissa työyhteisöissä ja kaikkialla, missä kirkkona toimitaan.

– rukous parisuhteensa rekisteröineiden puolesta ja kanssa on hyvä askel. Meidän mielestämme homoparit pitäisi voida siunata.

– rohkeaa henkilöstöpolitiikkaa, jolla pyritään saamaan kirkkoon eri alojen ammattilaisia ja muutenkin monimuotoista osaamista. Vapaaehtoisia arvostetaan aivan toisella tavoin kuin nyt.

– että etsitään aktiivisesti ja monenlaisin keinoin (sosiaalinen media, verkottuminen) yhteyksiä arkeaan eläviin ihmisiin, kirkosta eronneisiin, eri kulttuurien kasvattamiin maahanmuuttajiin ja kaikenlaisiin ”epäileviin Tuomaisiin”

Tavoitteena on kirkko, joka tuntee vastuunsa lähimmäisistä ja koko luomakunnasta. Mitä se tarkoittaa?

– lähimmäisenrakkaus on kirkon olemuksen keskeinen tuntomerkki sanan ja sakramenttien rinnalla.

– kristittyjen yhteisössä erityinen vastuu kohdistuu köyhiin, äänettömiin ja eri tavoin uhan alla oleviin. Kysymys ei siis ole vain yhdestä työalasta (diakoniatyö) muiden joukossa, vaan näkökulmasta koko kirkon uskoon ja toimintaan. Tarvitaanko kirkkoon lähimmäisdiplomi?

Vastuu tarkoittaa luonnon osalta esimerkiksi:

– seurakuntien kannustamista kirkon ympäristödiplomien hankkimiseen

– avointa keskustelua kasvissyönnin lisäämiseksi ja lihantuotannon eettisyyden kasvattamiseksi

– seurakuntien kannustamista arvokkaiden luontoalueiden suojeluun

– kirkkoa, joka pitää lähimmäisenrakkautta keskeisenä uskonasiana, eikä minään ”kehällisenä asiana”. Se on olennainen osa Kristus-julistusta, eikä siitä erillinen asia.

– kirkkoa, joka uskoo lähimmäisenrakkauden ulottuvan myös muuhun luomakuntaan kuin ihmiseen

Mitä tarkoitamme kirkolla, jonka hallinto ja päätöksenteko on avointa ja demokraattista?

– sen hallinnon ja talouden rakenteita on purettava ja yhdisteltävä. Se ei tarkoita seurakuntalaisista etääntymistä, sillä varsinainen toimintaa tapahtuu lähellä ihmisiä, seurakunnissa tai kirkkopiireissä, ja ihmisten keskellä, yhä enemmän myös tietoverkoissa.

– se on jäsenten muodostama yhteisö, jossa jäsenillä on oltava myös paljon päätösvaltaa. Seurakuntalaisten valtaa on lisättävä muun muassa vaaleja yksinkertaistamalla ja äänestämistä helpottamalla.

– on keskusteltava siitä, tulisiko myös kirkolliskokous valita suoralla jäsenvaalilla seurakuntavaalien yhteydessä.

– siellä puhutaan ymmärrettävää kieltä ja avoimuus on sen keskeinen arvo. Avoimuus antaa tilaa kysymyksille. Se mikä ei ole erikseen salaista, on julkista ja läpinäkyvää. Esitykset ja päätökset tehdään julkisesti.

– se käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti viestinnän keinoja. On kehitettävä vaalien ohella muita keinoja osallistumiseen ja demokratiaan.

– Kipa, Kirjuri ja It-keskukset ovat periaatteessa oikeita ratkaisuja, mutta ne tulisi alueellisesti ja hallinnollisesti yhdistää.

– on harkittava, mihin tarvitaan keskushallintoa ja mikä sujuu paremmin paikallisesti. Työalajako ei saisi olla este yhteistyölle.


Ehdokaat Espoossa:
www.kevaankirkko.net
Laajempi yhteistyöverkosto:
www.kirkkovoimuuttua.fi

4 vastausta artikkeliin “Kevään kirkon vaaliohjelma

  1. Anonyymi,

   en julkaise tällä palstalla vihjailevia kuittailuja. Jos olet perustellusti eri mieltä esim. Jolkkos-blogistani, niin perustele kantasi. Jos haluat jostakin kirjoituksesta olla eri mieltä, niin otan ne tekstit mielellään vastaan. Siksi poistan ylläolevan tekstin tänään myöhemmin. Ota tekstisi talteen ja muokkaa se jos haluat säilyttää sen.
   Siis: perustellsti saa olla myös jyrkän kriittinen, mutta puskasta ei saa kuittailla.

   Toiseksi, tästä lähtien toivon sinun on kirjoitettava nimelläsi.

   1. Hei!

    Olin perustellusti eri mieltä Jolkkos-blogistasi, ja myös perustelin kantani varsin perusteellisesti kyseisen blogin kommenttiosiossa:
    https://latvus.wordpress.com/2012/01/03/jari-jolkkonen-harrastaa-mustamaalausta/#comment-478

    Mielestäni Itse asiassa jopa itse väitit kyseisen blogin kommenttiosiossa tuota blogaustasi koskevien kriittisten kommenttien olevan aiheellisia – ja lupasit palata aiheeseen, kunhan olet saanut Jolkkosen kommentin tarkastettua. Siteeraan vastaustasi omaan kommenttiini:

    ”Hyviä kommentteja ja kysymyksiä. …
    Tarkoitukseni on palata asiaan tarkemmin kun saan Jolkkosen kommentin tarkistettua.”

    https://latvus.wordpress.com/2012/01/03/jari-jolkkonen-harrastaa-mustamaalausta/#comment-478

    Et tämän jälkeen lupauksestasi huolimatta raportoinut siitä, mihin tuloksiin tulit tarkastettuasi Jolkkosen kommentit.

    Sanot, että ”perustellsti saa olla myös jyrkän kriittinen”. Mielestäni olin tuossa tapauksessa perustellusti kriittinen. Sain kuvan, että olit myös itse aiemmin sitä mieltä. Itse en arvosta pelkkiä puheita kovin korkealle, vaan arvioin niitä yleensä tekojen kanssa. Jos puheissa puhutaan siitä, kuinka avoimuus on keskeinen arvo, ja teoissa toimitaan toisin, poistaen liian kriittiset puheenvuorot, on kyse valinnoista.

    Mielestäni sinun kirjoituksesi Jolkkosesta ei ollut lähimmäisen rakkauden hengessä kirjoitettu, vaan perustui epäsuotuisaan tulkintaan, jossa kritiikin kohde oli irrotettu kontekstistaan ja jossa toisen suuhun oli laitettu muuta kuin mitä hän sanoi. Minua aidosti hämmästytti, kuinka ja miksi eksegetiikan, eli tekstien tulkinnan opettaja oli kirjoittanut sellaisen tekstin.

    Pyydän anteeksi sitä, jos pahoitin Jolkkos-blogiasi kritisoimalla mielesi. Pyydän myös anteeksi sitä, että oma kielenini on muutoinkin ollut joskus kova.

    ***

    Toivoisin kuitenkin, että jättäisit kirjoittamani tekstit jäljelle, myös tämän ja yllä olevan. Muut lukijat arvioikoot, oliko kritiikkini aiheellista. Perustelusi tekstin poistamiselle oli seuraava:

    ”Jos olet perustellusti eri mieltä esim. Jolkkos-blogistani, niin perustele kantasi. Jos haluat jostakin kirjoituksesta olla eri mieltä, niin otan ne tekstit mielellään vastaan. Siksi poistan ylläolevan tekstin tänään myöhemmin.”

    Kuten edellä totesin ja linkitin, olen perustellut kantani Jolkkos-blogissasi. Sieltä perustelut ovat luettavissa.

    ***

    Mitä nimimerkillä kirjoittamiseen tulee, niin jos vaadit omalla nimellä kirjoittamista, niin sinulla on toki oikeus sellaista vaatia blogiin kommentteja kirjoittavilta tämän blogin haltijana.

    Siinä tapauksessa toivotan sinulle hyvää jatkoa.

 1. Anonyymi,
  arvostan kaikissa yhteyksissä avointa ja omalla nimellä kirjoittamista. Se on ensisijainen toiveeni täälläkin. Jos anonymiteettiin liittyy leimaava kirjoittaminen niin yhdistelmä on erityisen huono. Siis esimerkiksi se, että leimaa arvioini Jolkkosesta ”vihapuheeksi”,. Tuo on yksinkertaisesti asiaton määritelmä, ei perusteltua kriittisyyttä.

  Jolkkoselta yritin tarkistaa hänen kantaansa, mutta en saanut vastausta sähköpostiini. Olisin sen jälkeen palannut uudestaan omaan arviooni, mutta nyt se jäi odottamaan. Välittömät tarkennukset omaan tekstiini olen jo aiemmin kirjoittanut.

Vastaa käyttäjälle latvus Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s