Luther-säätiö-kirkon on aika lopettaa asiaton vetkutus

Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi TV1:n ykkösaamun lähetyksessä (21.1.12) sen, mikä on harvinaisen totta. Luther-säätiö on käytännössä oma uskonnollinen yhdyskunta. Sen tulisi vetää johtopäätökset tilanteesta ja virallistaa oman yhteisönsä asema.

Luther-säätiön-kirkko on omilla toimillaan jo aikaa sitten ylittänyt sen rajan, joka on kirkkoon kuuluvan herätysliikkeen ja oman kirkon välillä. Erityisesti vihkimällä oman ”niin sanotun piispan” oman järjestyksensä mukaan ja vastoin kirkon järjestystä on ilmaistu oman kirkon perustaminen.

Luther-säätiön-kirkon vs. dekaanin Esko Murron naureskelu Ylen uutisissa asialle kertoo paljon LS-kirkon asenteista: tehdään mitä huvittaa, lähtöä vitkutetaan ja luterilaiselle emokirkolle nauretaan, kun se ei kirkkolaista löydä pykälää, jolla erottaisi oman kirkkonsa perustaneet.

Tähän asti LS-kirkko on varmaankin yhtäältä pelännyt eroa, koska sen myötä paljastuu kuinka piskuisesta uskonnollisesta yhdyskunnasta on kysymys. Toisaalta kirkon kupeeseen nojaamisesta on haluttu saada vielä mahdollinen talousetu omaan käyttöön. Harkinta-aika on nyt kuitenkin loppumassa ja on tekojen aika.

Asiassa on ilmeisesti kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisen mukaan LS-kirkko jatkaa päällekkäispolitiikkaansa ja yrittää elää kirkossa kirkkona viimeiseen asti. Tällöin ev-lut kirkon välineeksi jää ensin erottaa pappisvirasta ne papit, jotka toimivat LS-kirkossa ja sitten harkita muita lisätoimia. Edessä on pitkä ja lihava riita, jonka lopputuloksesta ei ole mitään epäilystä.

Toinen linja on se, johon arkkipiispa Mäkinen viittaasi. LS-kirkko ”vetää omat johtopäätökset tilanteesta ja perustaa oman uskonnollisen yhdyskunnan. Tämän ratkaisun jälkeen olisi mahdollista katsoa millaiset välit LS-kirkon ja ev.lut kirkon välille voidaan löytää – jos ei sisarellisia niin ainakin asialliset.

Jälkimmäisessä ratkaisussa kaikki olisivat voittajia ja kirkkojen rajat ylittävällä Kristuksen seuraajien joukolla yhteensä vähemmän mustelmia. Aika on jo.

 

JK  Asiasta uutisoi myös Ylen uutiset.

Mainokset

Kuopion piispanvaalin ratkaisu

Viime vuosien värikkäin piispanvaali on menossa Kuopiossa. Ehdokkaitten runsas määrä ja selkeäksi käyneet linjat antavat valitsijoille harvinaisen mielenkiintoisen mahdollisuuden tuupata hiippakunnan linjaa suuntaan tai toiseen. Otsikoihin ovat toistuvasti nousseet Miikka Ruokanen, Jari Jolkkonen ja Sakari Häkkinen. Median mielenkiinto ei kerro koko totuutta, mutta kolmikon saama tuen kasvu kertoo, että esilläolo mediassa korreloi kannatuskäyrän kanssa.

Linjaratkaisu

Sakari Häkkinen nosti karrikoidusti esiin sen, minkä moni ajatteli mielessään. Ehdokkaitten teologiset linjat eroavat ratkaisevasti toisistaan ja vaikka kaikki ovat hiukan pidemmän matkan päästä uskollisia kirkon poikia ja tyttäriä., Lähempää katsottuna tulee esiin merkittävä ero konservatiivisemman kaksikon (Ruokanen&Jolkkonen) ja muiden välillä. Miikka Ruokasen osalta linja on aieminkin ollut selvillä ja Yle-uutiselle annettu lausunto komentaa homopapit osittain takaisin kaappiin kuvaa hyvin tilannetta. Jolkkosen konservatiivisuus taas jää paikoin piiloon sujuvan liukkaan esiintymisen ja savolaisen silmänpilkkeen alle. Piispainkokouksen pääsihteerinä tämä on merkinnyt direktiiviuskollisuutta.

Kuka menee toiselle kierrokselle

Reilu viikko ennen ensimmäisen kierroksen vaalia on lähes kolmannes äänioikeutetuista ilmoittanut ketä ehdokasta vaalissa tukee. Tilastollisesti tämä suuntaa antava ”ennakkoäänestys” kertoo jo varsin luotettavasti sen, mitä tuleman pitää. Äänioikeutetut tukijat jakautuvat seuraavasti (20.1.):

Ruokanen 52

Jolkkonen 40

Häkkinen 34

Marjanen 33

Kainulainen 21

Nuutinen 15

yhteensä: 195

Aika selviä johtopäätöksiä on ainakin kaksi. Miikka Ruokasen paikka ensimmäisen kierroksen voittajana on vain vahvistunut aiemmasta. Toiseksi on ilmeistä, että Pauliina Kainulainen ja Tapani Nuutinen ovat pudonneet kisasta pois ja jäävät statistin rooliin. Myös aiempi ennakkosuosikki Jaana Marjanen saattaa pudota pois finaalista.

Jos kannatuslukemat toteutuvat yllä kuvattuina, niin toisella kierroksella ovat vastakkain Ruokanen ja Jolkkonen. Siis Häkkisen esiin nostamat konservatiiviset ehdokkaat.

Mitä voi vielä tapahtua?

Vaa’ankielen aseman saattavat kuitenkin ottaa Kainulaisen ja Nuutisen kannattajat. Jokainen osaa laskea helposti kannatuslukujen perusteella, että ensimmäisen kierroksen tulos saattaa muuttua ratkaisevasti, jos Kainulaisen ja Nuutisen kannattajat siirtyvät jo ensimmäisellä kierroksella muiden ehdokkaitten taakse. Tähän perustuu edelleen Häkkisen ja Marjasen mahdollisuus.

Kuka valitaan piispaksi?

Jos ensimmäisen kierroksen tulos seuraa kannattajamääriä, niin vastakkain ovat Ruokanen ja Jolkkonen. Tämän parivaljakon kohdalla Dosentin ikkunan veikkaus on, että Jari Jolkkonen valitaan silloin Kuopion piispaksi, sillä hiippakunnan uudistusmielisille tämä lienee helpompi ratkaisu. Tämän tuloksen puolesta puhuu myös Occamin partaveitsi.

Jos Ruokasen kanssa finaalissa on Häkkinen tai Marjanen lienevät Ruokasen mahdollisuudet yhtä lailla heikot. Luultavasti Jolkkosen taustaryhmästä vain osa menisi Ruokasen taakse. Korkea ideologinen profiili tuo Ruokaselle paikan finaaliin, mutta tuskin voittoa lopullisessa kisassa. Tähän ainakin viittaa usealla taholla kuuluva ajatus ei-kuitenkaan-ruokanen.

Lopuksi on syytä muistuttaa, että onneksi piispaa ei kuitenkaan valita blogissa vaan vaaliuurnilla. Siunattua äänestysmatkaa!

Jälkikirjoitus 28.1.2012:

Savon Sanomat artikkelissa ”Ruokanen ja Jolkkonen vahvoilla” (27.1.) tekee ihan saman analyysin – tosin viikkoa Dosentin ikkunaa myöhemmin. Toimittajan mukaan kyse ei ole kuitenkaan blogin lainaamisesta.

 


Hiippakuntavaltuusto – turhaa rahan haaskausta vai käyttämätön ideasampo?

Kirkolliskokousvaalien varjossa valitaan helmikuussa myös hiippakuntavaltuustot. Seuraavan arvion pohjana ovat yleisten keskustelujen lisäksi omat kokemuksena Espoon hiippakuntavaltuustosta.

Yleinen käsitys on, että hiippakuntavaltuuston vaaleihin ei juurikaan panosteta ja monet sanovatkin etteivät ole edes kiinnostuneet moisesta ajanhukasta. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu kaksi, kolme kertaa vuodessa eikä sieltä kuulu kovin innostuneita uutisia. Tai uutisia. Tai rehellisesti sanoen: oikeastaan ei kuulu yhtään mitään. Onko kyse vain ihan turhasta kirkon byrokratiasta, johon kuluu vuodessa muutama tuhat euroa kapitulin pienestä budjetista matka- ja kokouskuluina?

Virallisesti hiippakuntavaltuuston työlistalla ovat kirkkojärjestyksen mukaan seuraavat asiat.

1) tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;

2) hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;

3) hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös;

4) perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu;

5) käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä

6) suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Hiippakuntavaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen tuomiokapitulin avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määrätään hiippakuntavaltuuston antamissa johtosäännöissä.

Vaihtoehto 1. Mitään ei muuteta – minimimalli.

Hiippakuntavaltuuston tehtävät voidaan pitää nykyisellään ja tehtäviksi jää vahvistaa kapitulin budjetti (johon ei voi tehdä mitään olennaisia muutoksia), keskustella hiippakunnan toiminnasta (joka käytännössä on tehtyjen suunnitelmien kannustamista) ja ottaa kantaa harvoihin todellisiin kysymyksiin. Unohtaa ei kannata myöskään hiippakuntavaltuuston jäsenten mahdollisuutta tehdä aloitteita kirkolliskokoukseen.

Jos hiippakuntavaltuustoon ei saada uutta ilmettä, niin vaarana on jääminen paperitiikereiden joukkoon.

Vaihtoehto 2. Minimoidaan lakimääräisiä asioista ja lisätään puhevaltaa

Toisen suunnan voisi tarjota hiippakuntavaltuuston kehittäminen hiippakunnallisen ideariihen suuntaan. Tietyt lain vaatimat asiat voidaan paukuttaa hyväksytyiksi reippaasta, jos kerran niissä ei ole pelivaraa vaihtoehdoille. Säästynyt aika voisi toimia hiippakunnan elämän kannalta keskeisten kirkollisten ja yhteiskunnallisten teemojen ruotimiseen. Keskustelu tarjoaisi piispalle ja kapitulin työntekijöille yhden lisäfoorumin nousevien trendien ja uusien ratkaisujen pohdintaan. Seuraavassa esimerkkejä ajankohtaisista asioista: Miten puhu uskosta Espoon hiippakunnassa niin, että pyhä on läsnä ja puhe on totta arjessa? Miten kohdata teologisen tutkimuksen nostamia uusia haasteita? Millaisia kysymyksiä nousee herätysliikkeiden toiminnasta hiippakunnassa? Miten kohdata kasvava yhteiskunnallinen eriarvoistuminen? Tätä listaa voisi jatkaa pitkään, sillä monet kirkon uskon kannalta keskeiset teemat ovat nostavat toistuvasti esiin keskustelua eri tahoilla.

Nostamalla hiippakuntavaltuuston profiilia vapaamuotoisen ideoinnin ja ajankohtaisen arvioivan keskustelun foorumina nousisi myös elimen kiinnostavuus. Päätösten määrä ehkä vähenisi, mutta tärkeitten keskustelujen osuus nousee. Puheen valta siis kasvaisi.

Kuten yllä olevasta voi päätellä, toivon että Espoon uusi piispa Tapio Luoma tarttuu rohkeasti ruoriin ja on valmis tuulettamaan hiippakuntavaltuuston toimintaa reilulla kädellä.

Köyhyys ja teologia

Tänään alkoi Helsingissä teologisessa tiedekunnassa uusi opintojakso: TEO215 Köyhyys ja hyvinvointi teologisena kysymyksenä (10 op). Olen ollut muutama vuosi sitten tekemässä tästä aloitetta ja uudestaan viime talvena. Nyt asia on totta.

Kyse on teologisten oppiaineitten yhteisestä työstä, sillä mukana on eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen ja käytännöllinen teologia. Eri aloilta on teologisen tiedekunnan parhaat ja innostuneimmat opettajat Kaarlo Arffman, Virpi Mäkinen, Auli Vähäkangas. Tähän ryhmään on hyvä kuulua. Opiskelijat lukevat eri alojen kirjoja ja kirjoittavat ryhmissä esseitä.

Tässä kirjallisuus: K. Latvus-A. Elenius (toim), Auttamisen teologia (300 s.) [ tai E. Blennberger- M.T. Hansson (toim.) Diakoni (288 s.)] Hoppe, There Shall Be No Poor Among You (197 s.), Longennecker, Remember the Poor,(s. 135-206) (71 s.), K. Arffman, Auttamisen vallankumous, ( 343 s.), Gutierrez, A Theology of Liberation (220 s.), Diakonia in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment (LWF 2009, 96 s.), Diakonian tutkimus -aikakauskirja 1-2/2010 (s.1-164) ja Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 1/2010 (s. 1-102) (266 s.)

Kirjojen lisäksi mukana on myös näkökulma arkeen. Havainnointikäynnit nykyhetken köyhyysympäristöissä (ruoanjakopisteissä, diakoniatoimistoissa jne). Havainnointitehtävään kuuluu myös pohdinta oman itsen ja omien tuntemusten kanssa. Tämän perustelen sillä, että lyhyetkin hetket, jolloin köyhyyskysymyksen kohtaa silmistä silmiin aukeaa erilaisia näkökulmia ja kysymyksiä.

Entä mitä sanoivat opiskelijat tähän vapaasti valittavaan jaksoon? Toivoimme, että ilmoittautuneita tulisi runsaasti ja varasimme tilaa noin parille kymmenelle. Ilmoittautuneita olikin yli 40 ja haimme isomman luokan, johon mahtui 32 ensinnä ilmoittautunutta. Upea ja innostunut ryhmä! Tiedoksi opiskelijoille, jotka eivät nyt mahtuneet mukaan, että ensi vuonna toivottavasti lähtee liikkeelle seuraava ryhmä ja sen jälkeen voisi siirtyä joka toinen vuosi rytmiin.

Lisää kommentteja asiasta seuraa maaliskuun lopussa, kun luennot, esseet ja loppuseminaarit on nähty.

Dreams come true!

Yli 50 000 latausta Dosentin ikkunassa

Tammikuun alussa tuli blogin pitämisessä uusi merkkipaalu vastaan. 15.1.2012 on blogin tekstejä ladattu ladattu yhteensä yli 50 000 kertaa. Blogia on nyt pidetty vajaa kaksi vuotta ja edelleen sen ylläpito on hauskaa ja kiinnostavaa.  Suurin yksittäinen kävijäpiikki on liittynyt homoillan jälkeisiin keskusteluihin syksyllä 2010. Syksyn 2011 luetuin teksti on puolestaan liittynyt Markku Koivistoon.

Tässä tilasto viimeisen vuoden ajalta latausten määristä.

Otsikko Näyttökerrat
Etusivu 8 968
Markku Koivisto tuli kaapista 1 348
Jari Jolkkonen harrastaa mustamaalausta 444
Homot kirkossa 427
Piispan puheet söivät kirkosta yli 10 000 jäsentä 418
Heprean opiskelusta 408

 

Laitanpa tähän samalla koko vajaan parin vuoden latausten kärkitilaston näkyville. Mukana on yli 400 kertaa ladatut tekstit.

Etusivu 17 529
Piispan puheet söivät kirkosta yli 10 000 jäsentä 5 796
Maitobaareista Tapani Koivuniemen lahkoon 2 703
Upea piispanvihkimys Helsingissä – yksi asia kaduttaa  

 

1 771
Homot kirkossa 1 443
Markku Koivisto tuli kaapista 1 348
Heprean opiskelusta 912
Päivä, jolloin homoseksuaalisuus lakkasi olemasta synti ev-lut kirkossa 829
Arvioidut kirjat: Juntunen, Kirkon raamattuteologiasta 812
Heprean kurssi 2010-2011 (loppukommentit lisätty) 669
Eksegeettinen analyysi EK 103/palaute kevät 2010 593
Koivuniemen lahkon tarkempi syyni 591
Helsingin uusi piispa – osa 1 545
Viinien maailmasta: Seven Deadly Zins 525
Valepiispa Matti Väisänen on erotettu papin virasta 487
Raamattuun uskominen on epäjumalanpalvelusta 466
Jari Jolkkonen harrastaa mustamaalausta 445
1 Ohjeita sivustoon 420
3 Tekijä 417

Jari Jolkkosen Raamattu

Kuopion piispanvaalin ehdokas Jari Jolkkonen antoi Kotimaa24-sivustolle 3.1.2011 lausunnon, jonka mukaan yliopiston raamatuntutkimus vieraannutti hänet Raamatusta. Jolkkonen: ”Eksegetiikkaan kuuluu naturalistinen metodi, jossa suljetaan etukäteen pois Jumala selittävänä tekijänä ja nähdään Raamattu pelkästään inhimillisenä kirjana, jonkunlaisena ihmisten valtapelinä. Sinänsä metodi on ymmärrettävä, mutta se alkaa helposti tunkeutua myös maailmankatsomukselliselle tasolle, jonne se ei oman luonteensa mukaisesti voi kuulua. Otti oman aikansa työstää kirkon uskon ja tieteellisen metodin oikea suhde.

– Hartaudellinen lukeminen edellyttää nöyryyttä ja uskon asennetta. Omista ennakkoluuloista ja viisastelusta pitää luopua. Pitää uskaltaa tehdä se yksinkertainen kysymys, että mitä sinä Pyhä Jumala tahdot sanoa minulle tämän tekstin välityksellä tässä ja nyt.” Kotimaa 24-artikkelin mukaan Jolkkonen pitää yhä eksegetiikkaa arvossa. Hänen mukaansa Raamatun tieteellisessä lukemisessa asetutaan tietoisesti tekstin yläpuolelle, kun taas hartaudellisessa lukemisessa sen alle ja puhuteltavaksi.

Uutisen perusteella esiin nousee väistämättä kaksi asiaa:

Ensinnäkin tämänkaltainen sivulauseessa heitetty syytös eksegeettisen raamatuntutkimuksen pelkästään kielteisestä merkityksestä antaa ikävän kuvan Jolkkosen suhteesta eksegeettiseen tutkimukseen ja sen opetukseen yliopistossa. Lähimpiä maalitauluja saattavat kuitenkin olla piispa Wille Riekkinen ja piispakandidaatti Sakari Häkkinen. Siis: Jolkkonen näyttää tietoisesti riveillä ja rivien välissä tölväisevän Kuopion eksegeettejä. Heitto on samankaltainen, kun jos toteaisi, että piispainkokouksessa laaditut jumalanpalvelusohjeet ovat niin puuduttavat, että niissä menee Henki.

Toiseksi, ja ehkä vielä suuremmalla otsan kurtistamisella totean, että Jolkkosen antama kuva raamatuntutkimuksesta sen ”yläpuolelle asettumisena” ja ”luonteeltaan naturalistisena metodina” on dosentin suusta outo. Eksegetiikka ei halua asettua välineenä Raamatun yläpuolelle. Raamatun yläpuolelle voi asettua niin hengellisessä vakaumuksessa kuin aatteen palosta, mutta silloin ei ole kyse tutkimuksen luonteesta. Tutkimus on kriittinen erityisesti meidän raamatuntulkinnallemme ja raamattukäsityksillemme.

Tutkimus selvittää teksteissä olevaa käsitystä Jumalasta, ei siis pyri tietoisesti ”sulkemaan Jumalaa pois”, mutta lakkaa vetoamasta siihen ilman teksteissä näkyviä syitä.  Tutkimuksen myötä Jumalan toiminta näkyy keskellä arkea, historiaa, inhimillistä elämää. Eikö siis pikemminkin tutkimus tuo esiin uusia puolia ja käsityksiä asioista, ei sulje niitä pois?

Sitä vastoin haluan nähdä eksegetiikan Raamatun rakastamisena. Metodin tehtävä on varjella Raamattua meidän tulkinnoiltamme ja antaa tilaa tekstin ajatuksille. Eksegetiikka on syntynyt aikanaan turvaamaan Raamatun moniäänisyyden kuulemista dogmaattista kovakorvaisuutta vastaan; dogmeilla rellestäminen vei aikanaan Raamatun äänestä paljon pois. Eksegetiikka on etsinyt ääniä takaisin. Myös niitä ääniä, joita virtaviivainen dogmatiikka ei ole halunnut kuulla.

Tutkimus ei ole kuitenkaan uskomista.  Ja toki menetelmä myös paljastaa välimatkan lukijan ja tekstin välille, vieraannuttaakin, mutta se on osa ammatillista suhdetta Raamattuun, joka papilla tulisi olla – mielellään myös piispaehdokkaalla.

Lopuksi: Pahoittelut suorasukaisesta tekstistä ja kriittisistä äänenpainoista, mutta tältä Jolkkosen lausunnot vaikuttavat ammatikseen eksegetiikkaa opettavan näkökulmasta.

Jälkikirjoitus: alkuperäinen otsikko jakoi FB-keskustelussa mieliä. Osan mielestä se toi asian esiin, toisten mielestä se on liian voimakas ilmaus. Tekstin kärkevimmät sanat on editoitu pois. Mea culpa.

Kuopion uusi piispa

Kuopion piispanvaalissa ovat alkamassa tositoimet. Takana on alkuvaiheen sapelinkalistelut ja markkinointikampanjoinnit. Dosentin ikkunassa on nyt esillä kevyellä sormella kirjoitettu analyysi ehdokkaista ja yhteenveto alkuvaiheesta ennen tositoimeen ryhtymistä.  Postaus on analyyttisen subjektiivinen ja perustuu kirjoittajan havaintoihin ja yleiseen vainuun asioista. Ensimmäinen vaalipäivä on tiistaina 31.1.2012 kello 13.

Ehdokkaitten ansiot, plussat ja miinukset (ehdokkaat aakkosjärjestyksessä)

Sakari Häkkinen
Kuopion hiippakunnan dekaani ja teologian tohtori. Perhe: naimisissa sairaalapastori Kati Häkkisen kanssa, kolme aikuistuvaa lasta.

Häkkinen on kansainvälisesti ansioitunut raamatuntutkija, joka on erikoistunut köyhyystutkimukseen. Häkkinen on toiminut aiemmin kirkkoherrana ja on nyt kapitulissa isossa roolissa dekaanina. Vahva ehdokas, joka tuntee hyvin hiippakunnan.

Häkkinen on tunnettu paitsi köyhien myös homojen asianmukaisen kohtelun puolestapuhujana.  Arvostuksesta kertoo se, että Häkkinen on valittu Yhteys-liikkeen puheenjohtajaksi. Häkkistä pidetään avoimena ja rehellisenä ajattelijana, mikä on monien mielestä tavoiteltava luonteenpiirre (mutta yleensä harvinaista piispanvaalissa). Osittain ovat julkisuudessa jääneet varjoon Häkkisen laajat kansainväliset yhteydet.

Piispana täydentäisi osaamisellaan piispojen joukkoa (mukana ei muutoin ole Riekkisen jälkeen enää ketään raamattuspesialistia).  Olisi vahva Raamatun tuntija ja selittäjä kansankielelle sekä kirkon ääni köyhien ja sorrettujen puolesta.

Jari Jolkkonen
Oppinut dosentti ja piispainkokouksen pääsihteeri. Perhe: vaimo seurakuntapastori Hanna Vasiljev, viisi lasta.

Jolkkonen on totuttu näkemään viime vuosina mediassa selventämässä sitä, mitä piispat tai kirkko itse asiassa ovat tarkoittavat rukouksella, ehtoollisella tai avioliitolla. Tästä syystä lempinimi Jarzinger (viittaa konservatiiviseen katoliseen saksalaiseen teologiin, Ratzingeriin). Kirkon nousevia kykyjä, jolla on laaja käsitys kirkon toiminnasta työkokemuksensa perusteella.

Savolainen vääräleuka, jonka jouheva esiintyminen piiloutuu tiukka kirkon opin puolustajan. Saattaa huonona päivänä rakastaa dogmia enemmän kuin elämää, mutta hyvän päivän tullessa tekee opista elävää. Osaa popularisoida kirkon sanomaa.

Ikänsä puolesta kuuluu sarjaan aivan-liian-nuoret-piispaehdokkaat (syntynyt 1970).

Olisi piispana median ja kansan suosikki.

Paulina Kainulainen
Teologian tohtori, tutkija. Perhe: naimisissa pastori Jari Kainulaisen kanssa.

Kainulainen on tutkinut ekofeminismiä ja väitellyt vuonna 2005. Lukuun ottamatta muutamaa lyhyitä visiittejä seurakuntatöissä on Kainulainen tehnyt tutkijan uraa. Samalla Kainulainen on ollut aktiivinen keskustelija ja vaikuttaja kirkon eri puolilla. Nuorena, itäsuomesta tulevana ja osavana naisena on saanut usein paikan erilaisissa kirkon keskusteluissa.  On edustanut Suomen kirkkoa myös kansainvälisesti. Toisen kauden kirkolliskokousedustaja.

Suurta plussaa ovat halukkuus ja kyky uusiin keskustelunavauksiin kirkossa. Miinuksena on kovin yksipuolinen työura. Kirkossa tulevaisuuden nouseva tekijä, jonka mahdollisuudet vaalissa jäänevät alkuvaiheen kannatuksen perusteella pieniksi. Saattaa vaaliin mukaan tulollaan viedä Marjaselta toisen kierroksen paikan.

Ikänsä puolesta kuuluu sarjaan aivan-liian-nuoret-piispaehdokkaat (syntynyt 1968).

Jaana Marjanen
Kirkkoherra ja pitkän linjan naisten aseman edistäjä kirkossa. Perhe: naimisissa diakoniajohtaja Seppo Marjasen kanssa, kaksi aikuistuvaa lasta.

Vihittiin papiksi Ruotsissa jo vuonna 1983. Vuoden pappi -tunnustus vuonna 2002. Marjanen on toiminut aktiivisesti myös pappisliitossa. Tuntee laajasti kirkon työn ja muistaa pitää jalat maassa.

Laajasta kannatuksesta Kuopion papiston parissa kertovat kaksi kautta kirkolliskokouksessa 2000-2004 ja 2008-2011.Ollut usean vuoden ajan kestosuosikki, kun keskustelu on kääntynyt mahdollisiin naispuolisiin piispakandidaatteihin.  Jos Irja Askolaa ei olisi valittu piispaksi Helsinkiin, niin paine naispiispan valintaan Kuopiossa olisi kova. Nytkin noste tuntuu, mutta ei niin suurena kuin aiemmin.

Marjasen miinuksena ovat puuttuvat teologiset jatko-opinnot. Monen mielestä piispan ei tarvitse olla tohtori, mutta se on usein eduksi.

Kuuluu selvästi vaalin kärkinimiin osaamisen, laajan kirkollisen kokemuksen ja suuren kannatuksen perusteella.  Kohtaloksi saattaa muodostua naisäänteen ja naista piispaksi toivovien äänien jakautuminen Pauliina Kainulaisen kanssa.

Tapani Nuutinen
Kirkkoherra, teologian tohtori. Perhe: naimisissa kuvataiteilija Pirkko Nuutisen kanssa, kolme aikuista lasta.

Nuutinen on arvostettu pitkän linjan kirkonmies. Saavutuksista tunnetuimmat ovat nuorisomusiikin alalta; ”Tuli kirkkoon mies ja lapsi” – on ollut vuosikymmenet kulttikappaleen asemassa kirkossa. Nuutisen vahvasta osaamisesta ja Kuopion papiston luottamuksesta kertovat vuodet kirkolliskokouksessa 1992-2000 ja asessorina 1996-99.

Peruslähtökohdiltaan Nuutinen täyttää kaikki perinteisen piispaehdokkaan kriteerit: vahva hallintokokemus kirkkoherrana, asessorina ja kirkolliskokouksessa, teologista oppineisuutta väitöksen verran ja näyttö paikallisten messujen kehittelijänä.

Nuutinen tuli vaaliin mukaan selvästi muita myöhemmin ja näyttää selvästi kärsivän myöhäisestä lähdöstä. Kannattajakunta ja erityisesti äänestävien kannattajien määrä näyttää vielä pieneltä ja Joensuun seudulle keskittyvältä.

Miikka Ruokanen
Dogmatiikan professori, vieraileva professori Kiinassa. Perhe: Naimisissa Li Junin kanssa, ensimmäisestä avioliitosta aikuinen lapsi.

Suomalaisen teologian yksi kansainvälisistä suurista tähdistä. Kotoisin Lapista ja osaa tulla toimeen myös lestadiolaisuuden kanssa.

Monilahjakkuus, joka on toiminut TV:n kuuluttajana ja toimittajana, rauhanliikkeen aktivisti, ollut perustamassa Tuomas-messua ja julkaissut merkittävän paljon kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Saanut myös kriittistä palautetta suomenkielisten julkaisujen sekä esitelmiensä tutkimuksellisesta löysyydestä ja asenteellisuudesta.

Oli ehdolla piispaksi Mikkelissä (jäi alkuerään) ja arkkipiispan vaalissa (jäi niukasti toiseksi Kari Mäkisen jälkeen).  On profiloitunut aiemmin tiukka homoparien siunaamisen vastustajana, mutta tällä hetkellä kannattaa kirkon nykyratkaisua rukoilla homoparin kanssa ja puolesta. Persoonana jakaa äänestäjät voimakkaasti kannattajiin ja ei-missään-tapauksessa-ruokanen ryhmään.

Olisi piispaksi valittuna konservatiivien märkä uni, mutta myös yllätyksellinen valinta. Näkyisi ja kuuluisi; mediataitoinen ja sanavalmis.

Ensimmäisen kierroksen momentumit

Kun ehdokkaita on näin monta, niin äänet saattavat mennä ensimmäisellä kierroksella yllättävän tasan. Toisaalta ehdokkaiden sivuilla mainitut äänestävien tukijoiden listat (joka tarkoittaa siis vain avointa lupaus äänestää ko. henkilöä) ovat kuitenkin toimineet useassa piispanvaalissa varsin hyvänä indikaattorina siitä, mitä tuleman pitää ensimmäisellä kierroksella.

1) Nainen piispaksi Kuopioon: Marjanen vs. Kainulainen
Paine naispiispojen saamiseksi on edelleen suuri, mutta onko itäinen hiippakunta tähän valmis? Tilastollisesti naisten asemaa kirkon johdossa ymmärretään parhaiten pääkaupunkiseudulla, joten vaali on tässä suhteessa aito kysymysmerkki.

Tilastollisesti naiset syövät toistensa mahdollisuuksia: on mahdollista ettei kumpikaan pääse jatkoon. Tällä hetkellä näyttää, että Kainulainen on vasta opintomatkalla ja todelliset kisat tulevat seuraavilla kierroksilla.

2) Kiistat
Ehdokkaista Ruokanen ja Jolkkonen ovat ottaneet mittaa näkyvästi Häkkisen kanssa. Viekö leimakirjeen heiluttaminen vaalin kohti kiihtyvää mustamaalausta? Kuka hyötyy ja kuka kärsii leimaamisesta ja asiakeskustelun polarisoitumisesta?

3) Ennakkokannatus
Äänestäjien tukilistat kertovat (tilanne 1.1.), että Miikka Ruokasella on eniten äänestäjiä takanaan (40 äänestävää kannattajaa). Ruokasen kannatus on niin suurta, että on yllätys jos ei pääse toiselle kierrokselle.

Myös Jari Jolkkonen (29 äänestävää kannattajaa) ja Jaana Marjanen (28 äänestävää kannattajaa) ovat kiinni mitalisijoissa. Sakari Häkkisen tukisivun kannatus on 23 äänestävän tukijan laajuinen.  Pauliina Kainulaisella on parikymmentä kannattajaa. Tapani Nuutinen ei ole saaneet vielä tukilistoille kuin reilun tusinan äänestäviä nimiä.  Kahden viimeksi mainitun mahtuminen toiselle kierrokselle edellyttää kannatuksen selvää kääntymistä parempaan suuntaan vaalikeskustelujen alettua. Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että mahtuvat virhemarginaalin sisään.

Jos ennakkokannatuksen suunta kuitenkin pitää paikkansa, on toisella kierroksella Ruokanen ja tämän kanssa toisesta paikasta kisaavat vahvimmin Marjanen ja Jolkkonen, mutta Häkkisen kannatus on myös vahvaa. Äänestävien kannattajien listat viikko vaalitilaisuuksien jälkeen kertovat asetelmasta paljon enemmän.

* * *

PS pieniä henkilöhistorian tarkennuksia tehty (3.1.). Pahoittelut epätarkkuuksista!