Päivä, jolloin homoseksuaalisuus lakkasi olemasta synti ev-lut kirkossa


Historialliset päätöksen muistetaan.  Ehkä myös tämä päivä, vaikka askelten pituudella mitattuna näin lyhyitä ja hitaasti otettuja ja kuitenkin tällä rekyylillä ladattuja askelia ei kirkon lähihistoriasta taida löytyä.

Piispat laativat ohjeet vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineille
 12.11.2010 Klo 9:42 (KT)
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous hyväksyi perustevaliokunnan mietinnön parisuhdelain seurauksista kirkossa  perjantain täysistunnossa 12.11.2010 äänestystuloksella 78 – 30. Tyhjiä oli 0 ja poissa 0.

Päätöksen mukaan piispainkokous sai tehtäväksi laatia pastoraalisen toimintaohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden ihmisten puolesta. Mietinnön mukaan rukous tarjoaa myönteisen mahdollisuuden kohdata seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kirkon jäsenet. Rukous ei merkitse parisuhteen siunaamista, mikä edellyttäisi uuden kirkollisen toimituksen kaavan luomista ja 3/4 määräenemmistöä kirkolliskokouksessa.”

Miksi päätös on tärkeä?

Asian ovat selkeästi ilmaisseet monet kirkon konservatiivit, jotka ovat päätöstä vastustaneet. Suurin seikka on se, että homoseksuaalisuus ja homoseksuaalisessa parisuhteessa eläminen ei ole enää kirkon syntiluettelossa.  Kirkon laaja enemmistö huokaisee helpotuksesta ”jo oli aikakin” ja samalla pieni konservatiivien vähemmistö kokee, että isien uskontulkinnasta luovutaan. Vuosisatojen perspekstiivissä muutos on ollut nopea.

Kirkko on pitkän historian aikansa elänyt käsityksessä, että homoseksuaalisuus merkitsee luopumista Jumalasta, kääntymistä pois Jumalasta tai jopa Jumalan tahdon tietoista vastustamista. Tänään ev-lut kirkko Suomessa ilmaissut erehtyneensä asiassa.  Eivät tällaiset päätökset helppoja ole ja siksi kirkon hallintokoneistolta meni kahdeksan vuotta askeleen valmisteluun, eivätkä kaikki vieläkään olleet valmiit tarkistamaan kantaansa. Isien uskontulkinnasta halutaan pitää kiinni vaikka suuri enemmistö käsityksestä on luopunut.

Vähemmistö elää läpi tappiota, pettymystä, pelkoa kirkon kääntymisestä väärälle polulle. Nämä tunteet voin ymmärtää; enkä kuvittele surutyön olevan helppoa. Olennaista on se, että eri tavoin ajatteleminen ei purkaudu seksuaalisia vähemmistöryhmiä loukkaavilla sanoilla. Sille ei ole enää tilaa ev-lut kirkossa.  Eri tavoin voi ajatella, mutta toisten loukkaamiselle ei ole paikkaa.

Mitä rukous merkitsee?

Piispainkokous tulee kirjoittamaan kieli keskellä suuta pastoraaliset ohjeet vapaalle rukoukselle, joka voi tapahtua kirkossa ja siinä saa olla läsnä pappi ja pari. Tilaisuudessa saa rukoilla, lukea Raamattua ja varmaankin lukea myös sanoa (Herran) siunauksen.

Tilaisuus ei tule olemaan kirkon virallinen toimitus, eikä sitä saa nimittää parisuhteen siunaamiseksi. Kun pari on kuitenkin läsnä ja Jumalan hyvää varjelusta ja johdatusta saa rukoilla, niin käytännössä nykyinen käytäntö jatkunee. Monet papit ovat nytkin siunanneet homoparit sitä pyydettäessä. Piispainkokous ohjeillaan antaa vakuuden toimien luvallisuudesta

Piispa Wille Riekkinen ilmaisi haastattelussa, että linjakkaampaa olisi ollut päättää siitä, että kysymys on parisuhteen siunaamisesta. Näin on. Nyt esitetyillä perusteilla looginen johtopäätös olisi parisuhteen siunaaminen (mutta ei vihkiminen, joka edellyttäisi monen lähtökohdan uudelleenarviointia ja olisi aivan eri mittaluokan kysymys).

Käytännössä jokainen pari rukousta ja siunausta pyytää juuri suhteelleen, ei yksityisille henkilöille. Pari on myös parina tilaisuudessa. Jumala tuskin siunaustaan parisuhteelle estää, vaikka kirkko ei tähän ilmaukseen päätynytkään. Ja tuskin piispainkokous ohjeissaan yrittää Jumalaa toimissaan rajoittaa.

Jälkikirjoitus 13.11.2010: Kirkolliskokouksen päätös on kiinnostanut, silä kahden päivän aikana Dosentin ikkunan tekstejä on ladattu yli 600 kertaa. WordPress.comin luetuin blogi tänään.

24 vastausta artikkeliin “Päivä, jolloin homoseksuaalisuus lakkasi olemasta synti ev-lut kirkossa

  1. Äänestyksen menettelytapa vastaa täsmälleen tehtyä päätöstä. Nyt ei kirjoitettu kirkkolakia tai toimitusten käsikirjaa vaan annettiin menettelytapaohjeet.

   Sitä paitsi: päätöksen takana oli suunnilleen tuo kolme neljännestä, joten kyllä myös lain henki toteutui eikä vain kirjan.

   1. Kirkkolain mukaan määräenemmistö tarvitaan mm. käsiteltäessä ”kysymyksiä, jotka edellyttävät kirkon uskoa ja oppia koskevia tai niihin pohjautuvia periaatteellisia kannanottoja, sekä ryhtyä toimenpiteisiin niiden johdosta”.

    Sinun tulkintasi mukaan kyse oli siitä, että myönnettiin entinen tulkinta kirkon opista vääräksi. Eikö se siis ole oppia koskeva periaatteellinen kannanotto? Lisäksi piispainkokous sai tehtäväkseen laatia pastoraalisen toimintaohjeen, eli ryhdyttiin myös toimenpiteisiin asian johdosta.

 1. Niko,
  muutos on merkittävä, kirkon opetus toivottavasti muuttuu selkeämmäksi (se on ollut monin osin epäselvä seksuaalisten vähemmistäryhmien aseman osalta). Silti kirkon oppiin (armoon, pelastukseen, virkaan yms) liittyvät asiat ovat muuttumatomia päätöksen osalta.

  Asiasta voi toki olla eri mieltä, mutta perustelut eivät ole kovin selkeät väittää toisin. Joillekin tämä asia tuntuu olevan tavattoman suuri: tietenkin vähemmistöryhmille mutta myös kirkon konservatiiveille.

  1. Jos päätetään siitä, mikä on syntiä ja mikä ei (kuten sinun käsityksesi mukaan tehtiin), niin minusta on hämmentävää, jos sitä ei pidetä opillisina kysymyksenä.

   Mainittakoon, että päätös sinänsä oli oman kantani mukainen. Minulle jäi vain epäilys, että päätös tehtiin lainvastaisesti. Sinun kirjoituksesi vain vahvistaa tätä epäilyäni.

   1. Niko,
    toistan itseäni. Kirkon oppi ei muuttunut, sen sijaan ihmisten asenne ja tulkinta homoseksuaaleja kohtaan muuttui. Nämä asiat on syytä pitää kirkkaina mielessä.

  1. Jaakko,
   jos tarkoituksesi on kysyä, onko homoseksuaalinen orientaatio syntiä Raamatun tekstien mukaan niin vastaus on selkeä ei. Jos kysyt onko homoseksuaalisesti orientoutuneiden henkilöiden tasavertainen parisuhde, siis myös rakkaus ja lämpö suhteessa,syntiä, niin vastus on taas kerran selkeä ei.

   Raamattu ei yksinkertaisesti kuvaa ilmiötä jonka nykytietäömyksellä ilmaisemme sanalla ”homoseksuaalisuus” ja johon ylläkuvatut sanat viittaavat.

   Harvat Raamatun kohdat jotka kuvaavat samaa sukupuolta olevien seksuaalisia akteja kertovat väkivallasta, alistamisesta tai seksuaalisesta hurjastelusta. Sellaista Raamattu nimittää vääräksi teoksi ja siihen voi liittää sanan synti.

   1. Kiitos erittain asiallisesta vastakusesta. Olet oikeassa etta on raamatunkohtia jossa seksuaaliset aktit tapahtuvat synnillisessa asiayhteydessa.

    Mutta on myos raamatunkohtia jossa samaa sukupuolta olevia seksuaalisia akteja kuvataan ihan sinallaan, ilman vakivaltaa tai seksihurjastelua, esim:

    Kolmas Mooseksen Kirja 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; …

    Paavalin Kirje Roomalaisille 1:26: Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

    Mista perspektiivista naita lauseita olisi katsottava?

   2. Hei,
    Olen blogannut noista teksteistä aika paljon: katso mm. Dosentin ikkunan sivutiedostoja ”Homot kirkossa” ja myös yhden postauksen juuri tuosta Paavalin tekstistä ja sen soveltamisesta.

    3. Moos 18 ja laajemmin tuon kirjan tekstit kuvaavat muinaisen Israelin kiellettyjä asioita tavalla jota sopii hyvin kuvaamaan ilmaus ”tabu”. Näiden joukossa mm. paljon tekstejä veren pyhästä ja ”saastuttavasta” merkityksestä. Myös listat mitä ruokaa saa syödä ja mitä ei, mitä vaatteita saa mies tai nainen pitää, mitä värejä ja materiaaleja saa olla vaatteissa. Tässä yhteydessä myös kielto sille, että mies ottaa naisen roolin miesten seksiaktissa. Tässä on yhteyksiä sekä tabuajatteluun (erilaisuus on anomalia) mutta myös miehelle ja naiselle kuuluvien roolien muuttamiseen (aktiivinen, passiivinen).

    Room.kirjeessä Paavali käyttää seksuaaliseen hurjasteluun liittyviä kielikuvia, murhanhimoa, kavaluutta yms kuvatakseen kuinka luodut eivät etsi Jumalaa. Paavali maalaa isolla pensselillä kuvan joka ei osu kovin hyvin antiikin Roomaan. Kuva on taatusti eri maailmasta kun nykyajan homoseksuaalinen rakkauteen perustuva parisuhde.

 2. Kiitos jalleen kerran perustellusta vastauksesta. Luin myoskin aika monta artikkelia “Homot Kirkossa” tiedostosta joten luulen etta olen saannut aika hyvan idean nakokulmastasi. Alla kommenttini:

  Moos. 18 muinaisen Israelin kielletyt asiat:
  Iso osa naista asioista oli tarkoitettu, kuten sanot, tabuiksi Israelille niin etta Israel erottuu muista kansakunnista. Jeesuksen kuoleman myota Israel menetti erikoisasemansa ja sen seuraksena monet naista tabuista, etenkin ne joilla on vaan seremoniallinen merkitys, on kumottu.

  Esim.
  Possun, katkarapujen ym syominen. Kaikkea voi uuden testamentin mukaan syoda. (Apostolijen teot 10:15, Markus 7:19, Roomalaiskirje 14:1)

  Naisten saastaisuus kuukautisaikana (Tama tuntuu olevan yksi nykymedian suosikeista heidan Raamatun pilkassa): Naisten kuukautisiin liittyvat lait juontivat juurensa veren tarkeydeysta ja pyhyydesta uhrimenoissa. Naisen ”epapuhtaus” kuukautisten aikana oli symbolinen liittyen siihen arvoon joka verella oli silloin kuin uhrijarjestelma oli viela voimassa. Jeesuksen veri uhraus maksoi rangaistuksen synneistä lopullisesti.
  Room. 10:04: ”Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.”
  Ef 2:15: ”Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan”.

  Nyt palatakseni takaisin homouteen. Muutama kysymys ja kommentti:

  Mainitset etta 3. Mooseksen kirjan teksti pitaisi tulkita silta nakokulmalta etta se on kielto etta mies ei saisi ottaa naisen roolin itse seksiaktissa.
  a) Olisiko tama kielto tassa muodossa sinun kasistyksesi mukaan voimassa myos tanapaivana?
  b) Kieltaako raamattu miesta ottamasta naisen roolia parisuhteessa? (oli sitten kysymys hetero tai homosuhteesta)

  1. Raamattu on kauttaaltaan syntynyt patriarkaalisen ja mieskeisen kulttuurin keskellä. Tämä on kohdistunut kaikkeen: uskontoon, kulttuurrin, politiikkaan, perheeseen – ja myös seksuaalisuuteen.

   Miehen ja naisen roolien siirtäminen nykyaikaan ei ole mielekästä.

   Veri muuten oli paljon suurempi ongelma varhaiskirkossa ja tähän antaa viitteitä niin Paavalin kirjeet ja Apostolien tekojen viite että kristittyjen tuli välttää veren nauttimista (apostolien sopimus).

 3. Totta, hyva pointsi. Verta ei tule todellakaan nauttia myoskaan uudentestamentin mukaan, vaikka muuten kaikki ruoka on sallittu (ruoka joka vanhan testamentin mukaan ei ollut sallittu). Veren nauttiminen oli jopa kielletty ennen Mooseksen lakeja. (1 Moos. 9:4

  Kun sanoit etta ”Miehen ja naisen roolien siirtäminen nykyaikaan ei ole mielekästä.”, tarkoitatko etta nakemyksesi mukaan meidan ei nykypaivana pitaisi pitaa kiinni uuden testamentin antamista sukupuolirooleista jos mies ja/tai nainen ei nain halua tehda?

  1. Olin jo ajatellut kirjoittaa, etei suomalaiseen yhteiskuntaan enää mahdu miesvaltainen ja miesten johtama yhteisön malli, jota patriarkaalinen ajattelu VT:ssa edustaa. Ja että ei sitä enää edes esiinny Suomessa. Mutta koivuniemen lahko muistutti, että joissakin paikoin tuo ajattelu vielä pilkahtaa esiin.

   Mutta vakavasti ottaea: sen aika on jo Suomessa ohi, jälkijäristyksiä vielä voi jossain esiintyä, mutta naisten tasavertaisen ihmisyyden kieltäjillä ei ole onneksi enää tilausta.

 4. Mita tulee kodin ja kirkon ulkopuolelle, Raamattu ei nimenomaisesti kiella naisia olemasta miesten kanssa tasa-arvoisissa tehtavissa. Ja tottakai naisilla pitaisi olla tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa.

  Mutta mita tulee naisen ja miehen rooliin kirkossa ja kodissa, niin raamattu on erittain selkea sen suhteen etta kummallakin on oma erityinen roolinsa. Melkein kaikista asioista raamatusta voi tottakai vaitella joko puolesta tai vastaan, mutta kysymys kuluu: Mika on kaikista selvin opetus kun lukee tekstin, ilman etta aloitetaan erityisia aivo voimisteluita oman nakokannan tukemiseksi:

  Vaikka miehet ja naiset ovat yhtävertaisessa suhteessa Kristukseen, Raamattu antaa erityisiä tehtäviä kummallekkin. Miehen on ottaa joho asema kotona (1 Kor 11:03, Ef 5:23). Tämä johtajuus ei tule diktatoorinen, alentuva tai holhoavaa vaimolle, mutta esimerkkinä on miten Kristus johtaa seurakuntaa. ”Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa…” (Ef. 5:25-26). Kristus rakasti seurakuntaa myötätunnolla, armolla, anteeksiantamusta, kunnioitusta, ja epäitsekkyyttä osoittaen. Tällä tavoin miesten on rakastettava vaimojaan. Miehen pitää osoittaa kunnioitusta hänen vaimonsa kohtaan ja ottaa hänen mielipiteet huomioon. Itse asiassa Ef. 5:28-29 kehoittaa miehiä rakastamaan vaimojaan samalla tavalla, että he rakastavat omaa kehoaan.

  1. En laajenna tässä yhteydessä keskustelua uuteen teemaan (johon saatan kyllä joskus palata). Toistan vain tylyn lyhyesti selkeän konsensuksen: Raamatun maailma ja yhteiskunta ajattelu on patriarkaalinen: miesvaltaa ja hegemoniaa edustava. Tämä kuuluu ajanhistorialiseen juutalais-kristilliseen taustaan, eikä ole enää osa relevanttia esim. kristillisen uskon kannalta. Kristinuskon näkökulmasta Suomessa vuonna 2010 naisen ja miehen asema on tasavertainen perheessä, kirkossa ja muussa yhteiskunnassa.

 5. Kiitos vastauksestasi. Vaikka se oli lyhyt, niin se oli hyvin tiivestetty ja selkeä. 🙂

  Ymmärrän kyllä mitä ajat takaa, mutta minun mielestäni Raamatun ohjeita ei saisi solvetaa siihen miten yhteiskunta muuttuu.

  ääri-esimerkki: Mitä jos elän yhteiskunnassa jossa ennimmisto on sita mielta etta kristittyjen tulisi tappaa itsensä? Vaikka raamattu kieltaa itsemurhan, tulisiko minun nyt yhteiskunnan painostuksesta tappaa itseni? Ei tietenkään, mutta mihin se raja pitäisi vetää? Mitä raamatun ohjeita saa muuttaa ja mitä ei?

  Jos raamattun ohjeita lähteee muuttamaan yhteiskunnan mukaan niin jokaiselle kulttuurille tulee olemaan oma versionsa jumalan ohjeista, ja pienemmässä kaavassa jokainen ihminen voisi siten myoskin muuttaa raamatun ohjeita oman elämännakemykseensä sopivaksi.

  Raamatussa ei ole myoskään mitään tekstiä mikä oikeuttaisi ihmisiä olemaan tottelematta erityisia ohjeita yhteiskunta muutoksien mukaan. Esim. Ei ole esimerkkiä miten raamattu kielsi ottamasta siskoaan vaimoksi, mutta kun jossain yhteiskunnassa tämä teko katsottiin sallituksi, niin raamatun ohjeista ei tarvinnut välittää. Tähän voi tietenkin sanoa että tämä ei ole sama asia kun naisen ja miehen roolit esim. kotona. Mutta keitä me syntiset ihmiset olemme päättämään että se mitä me luulemme on parhaaksi, on parempi ohje ja enempi Jumalan tahto kuin mitä raamattu ohjeistaa?

  Meidän täytyy siis varmaan olla tästä asiasta eri mieltä. Kanssasi on kyllä mukava näistä asioista keskustella vaikka emme olekkaan kaikesta samaa mieltä.

 6. Jaakko,
  Raamatun ja kulttuurin suhde on moniulotteinen ilmiö. Yhtäältä on kyse kirjoitusajan kulttuurin ja tekstin suhteesta, toisaalta taas nykykulttuurin, lukijan ja tekstin uuden tulkinnan suhteesta. Jokainen lukuhetki on aina uusi tulkinta tekstistä.

  En tällä hetkellä ehdi laajentaa tätä keskustelua postauksen teemojen ulkopuolelle.

  Kari

  1. Hei Kari,

   Viela homoudesta sen verran etta vaikka niita monia raamatun kohtia jossa homous on mainittu, ja aina negatiivesisti, voi kaikenlaisen logiikan avulla yrittaa muttaa tarkoittamaan jotain muuta kun mita ihmiskunta on viimeisein 1900 vuoden ajan ymmartanyt homouden raamatussa tarkoittavan, niin yksi asia jota ei kovin helpolla pysty muuttamaan on se etta alussa Jumala loi miehen, ja sitten NAISEN olemaan hanen kumppani. Raamattu myoskin sanoo Gen 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Raamattu ei sano etta ”mies liittykoon vaimoonsa, tai toiseen mieheen”. Kai tamankin selvan tekstin voi varmaan muuttaa tarkoittamaan jotain muuta kun aivojamme tarpeeksi voimistelemme, mutta peruskasitys on silti selva.

   Mika taytyy myoskin ottaa huomioon on se etta Raamatun homouden vastaisuudesta ei ollut juurikaan mitaan erimielisyyksia viimeisen 1900 vuoden aikana. Nyt sitten yhtakkia kun yhteiskunta alkaa sallimaan homoutta, niin yhtakkia sitten on tarve kovasti yrittamaan saamaan Raamatun sopusointuun yhteiskunta muutoksien, kuten homouden, kanssa.

   Mutta, Jumala ei muutu yhteiskunnan myota, ei siten myoskaan Jumalan sana voi nain muuttua. Me ihmiset kylla haluamme sita kovasti muuttaa niin etta se ei meita tuomitse, mutta petamme nain vain itseamme.

   Toivon etta ihmiset jotka kamppailevat homoseksuaalisuuden kanssa, tai minka tahansa muun synnin kanssa, kuten me kaikki kamppailemme, rukoilemalla ammentaisivat itselleen voimia paasta voitolle synneistaan niin etta nama synnit eivat heita hallitsisi.

   1. Jaakko,
    viimeinen kappaleesi pitää sisällään ajatuksen että homoseksuaalisuus olisi synti. En ajattele näin. Se ei ole myöskään Suomessa kirkolliskokouksen päätöksen mukainen käsitys. Ei pieni tai suuri synti.

    Gen 2:4 puhuu lisääntyvästä heteroparista. Kyllä. Ja lisääntyvien heteroparien merkitys on kaikkien ihmisyhteisöjen keskeinen piirre. Siitähän tuossa on kysymys.

    Se, että mitä mitä muita lisäslauseita ja ehtoja kukin omassa tulkinnassaan asetaa on toinen kysymys: onko lisääntymiskyvyttömällä heteroparilla enää paikka? onko homoparilla tilaa hetroparien lisäksi? etc.

    En näe että tuo Gen 2 teksti missään olisi kaiken muun pois sulkeva ja kaiken muun jollakin tavoin synnillistämä.

 7. Hei Kari, Gen. 2:24 ei ollut viela kysymys lisaantymisesta, vaan siita etta miehen ei ole hyva olla yksin. Gen 2:18 Ja Herra Jumala sanoi: ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva”.

  1. Jaakko,
   ei kannata saivarrella. Kuten jo sanoin, niin Genesiksen alkukertomuksen (siis alkumyytin, ei jonkin jumalallisen ajattoman määräyksen) näkökulmat ovat selvät: ne kuvaavat lisääntyvät yhteisön keskeiseksi osaksi heteroparin. Tämän jälkeen on sitten tilaa monille tulkinnoille kuten sanoin edellä.
   Kari

 8. Kun on kyseessä homoseksuaalisuus, on usein saatettu sanoa ja esittää se peruste, että se on synnynnäistä ja ettei sille voi mitään. On saatettu sanoa, että jotkut ovat syntyneet homoseksuaaleiksi ja siksi heidän on vain hyväksyttävä tämä identiteetti.
  Kuitenkin, jos tutkitaan homoseksuaalisuuden syntyä, ei ole voitu löytää yhtäkään perinnöllistä syytä sille. Ei ole löydetty mitään geeniä tai muuta sellaista, joka voisi aiheuttaa sen. Vakuuttavat löydöt ovat jääneet puuttumaan.
  Sensijaan paljon oleellisempia tuntuvat olevan määrätyt taustatekijät ja erityispiirteet, joita seuraavassa luetellaan. Nämä tekijät ovat löytyneet toistuvasti useissa tutkimuksissa ja haastatteluissa, joita on tehty, ja ehkä jotkut voivat tunnistaa joitakin näistä taustatekijöistä – jotka useimmiten liittyvät ihmissuhteisiin – omikseen.

  http://www.jariiivanainen.net/Homoseksuaalisuudesta_vapautuminen.html

Vastaa käyttäjälle latvus Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s